อาชีพ

1. เจ้าหน้าที่มาร์แชล จำนวน 1 อัตรา
– อายุ 30ปี ขึ้นไป
– วุฒิ ม.3
– เพศ ชาย
– ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานเสริ์ฟ จำนวน 2อัตรา
– เพศ ชาย,หญิง
– วุฒิ ม.3
– สามารถเข้างานเป็นกะได้

3.  พนักงานสนาม จำนวน 5 อัตรา
– เพศ ชาย,หญิง
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– ไม่จำกัดวุฒิ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
– สามารถทำงานกลางแจ้งได้

4.  พนักงานช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
– เพศ ชาย
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิปวช.ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง