อาชีพ

        1. เจ้าหน้าที่มาร์แชล จำนวน 1 อัตรา
             – อายุ 30ปี ขึ้นไป
             – วุฒิ ม.3
             – เพศ ชาย
             – ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

        2. พนักงานเสริ์ฟ จำนวน 2อัตรา
             – เพศ ชาย,หญิง
             – วุฒิ ม.3
             – สามารถเข้างานเป็นกะได้

        3. พนักงานสนาม จำนวน 8 อัตรา
             – เพศ ชาย,หญิง
             – อายุ 30 ปีขึ้นไป
             – ไม่จำกัดวุฒิ
             – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์